Privacybeleid

U kunt onze website bezoeken zonder mede te delen wie u bent of anderszins informatie over u zelf te verschaffen.

Alleen in het geval dat via de site een mail (met aanvraag voor stalling, of ophalen / brengen van een stallingsobject) wordt gezonden vragen we persoongegevens om te kunnen antwoorden; deze persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken eventueel wel aanwezige gegevens uit onze bestanden te verwijderen.


EU e-Privacy Directive: cookies en cookies-gebruik
Ingevolge deze EU-wetgeving (ingevoerd in Nederland: juni 2012) zijn eigenaren van in EU-landen geregistreerde Internetsites verplicht site-bezoekers duidelijkheid te verschaffen over aantal en soort cookies dat een internetsite gebruikt.
Veelal moet een bezoeker formeel toestemming worden gevraagd voor dit cookie-gebruik; in een aantal uitzonderingsgevallen kan worden volstaan met de beschrijving waarin het cookie-gebruik is vastgelegd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een Internetsite plaatst op een apparaat (pc, smartphone, tablet) van een bezoeker; een cookie wordt uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina.

De ontwerper van een website bepaalt wat inhoud en functie van een cookie is, en wat hij/zij in het cookie-bestand zet.

Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third- party cookies genoemd.

  • Wij plaatsen zelf een technische (sessie)cookie om onze site correct te laten werken; deze cookie verdwijnt van uw apparaat bij het sluiten van de browser.
  • We maken geen gebruik van indirecte cookies, cookies aangeleverd via derden (voor diensten zoals Google Analytics, Twitter, Facebook, Hyves).


Vanuit de EU e-privacy Directive kunnen we volstaan met aanduiden en beschrijven van ons cookie-gebruik in deze Privacyverklaring, en is er geen noodzaak site-bezoekers toestemming te vragen voor ons cookie-gebruik.